E-Česko

Cestování, ubytování, dovolená a volný čas

Čechy, Morava, Slezsko - to je naše Česko

     
Dnes je Čtvrtek, 02. 02. 2023
Svátek slaví Nela
Fulltextové hledání

Sekce, kde hledat:
Magazín Gulliver

Gulliverova mozaika - Slovníček E-Česko

Oranžerie

Původně terasovitá část zahrady s jižními dřevinami. Přeneseně se název začal používat pro vytápěný objekt, kam se tyto dřeviny na zimu přemísťují

 

Oratoř

Tribuna v kostele či kapli, ze které majitel přihlíží bohoslužbám.

 

Ostění

Okraje zdi vymezující okna a dveře, které jsou do nich osazeny.

 

Ostrožna

Jazykovitý terénní útvar. Na bocích a v zadní části, zvané opyš, je ohraničen klesajícími stráněmi.

 

Palác

Obytná a reprezentační budova hradu nebo zámku.

 

Palacký František (1798 ? 1876)

Český historik, politik a kulturní činitel ? nejvýznamnější osobnost národního obrození v 19. století. Kromě Palackého politických a kulturních aktivit zůstávají jeho celoživotním dílem a odkazem Dějiny národu českého, které stačil dovést pouze k době habsburské (1526). Přesto vytvořil největší a na svou dobu jedinečnou vědeckou práci v české historiografii, která zůstává klasickou použitou metodou i jazykem dodnes.

 

Palba

Bojové působení výzbroje účinkující na větší vzdálenost než je dosah lidské ruky. Nejčastěji se jedná o působení střelných zbraní.

 

Palba kartáčová

Způsob obranné dělostřelecké palby na krátkou vzdálenost proti útočícím svazkům nepřátelské pěchoty, při níž bylo dělo nabito nejrůznějším drobným materiálem (kameny, kovovými úlomky), nebo předem připravenými speciálními sáčky s olověnými kulkami (na principu brokového náboje).

 

Palba kosá

Obranná palba z pevnostních prvků vedená šikmo do předpolí, zpravidla do boku útočícího nepřítele. Tento způsob palby využívala naprostá většina lehkého opevnění (Řopíků) a také pevnostních i samostatných stubů budovaných na území ČSR před druhou světovou válkou.

 

Palba křížová

Obranná palba z pevnostních prvků vedená tak, aby bylo možno zasáhnout nezávisle minimálně ze dvou různých míst. Tento způsob palby využívala naprostá většina lehkého opevnění (Řopíků) a také pevnostních i samostatných stubů budovaných na území ČSR před druhou světovou válkou.

 

Palba nepřímá

Palba vedená podle údajů hlášených z předsunutých pozorovatelen, aniž by obsluha zbraně viděla cíl.

 

Palba plochá

Palba vedená spodní skupinou úhlů (0-45stupňů), přímo proti nepřátelským cílům.

 

Palba přímá

Palba vedená podle vlastního pozorování obsluhy zbraně na viditelný cíl.

 

Palba strmá

Palba vedená horní skupinou úhlů (45-90stupňů), zpravidla vedená houfnicemi, moždíři a minomety, jejíž pomocí je možné zasáhnout shora i cíle, které jsou ukryty za terénní překážkou, hradbou, valem, a podobně.

 

Palec

stará délková míra - 0,026 m

 

Palisáda

Dřevěné opevnění tvořené hustě vedle sebe zaraženými kůly, které jsou nahoře zašpičatělé. Pokud jsou kůly řidší a jsou vypleteny proutím, nazývá se polský plot. Oba typy se stavěly na koruně valů před příkopy. Jejich cílem bylo znesnadnit útočníkům rychlejší postup. Během přelézání byli útočníci snadnějším terčem.

 

Palladiovský motiv

Sloupkový útvar, který má po stranách obloukem završeného otvoru dva užší otvory uzavřené rovnými římsami, na něž střední oblouk nasedá. Je známý z děl A. Palladia, podle kterého byl pojmenován. V naší architektuře se uplatnil až v klasicismu 19. století.

 

Papin Denis (1647-1714)

Francouzský průkopník využití páry, konstruktér Papinova hrnce a atmosférického parního stroje.

 

Parapet

Poprsní zídka oken, zábradlí a ochozů.

 

Parkán

Podlouhlá plocha mezi hlavní hradbou a parkánovou zdí zdvojeného fortifikačního pásu hradů a měst

 

Parléř Petr (1332 nebo 1333 ? 1399)

Významný gotický sochař a evropský architekt, jeden z největších umělců, kteří se podíleli na výstavbě gotické Prahy. Pocházel z Německa a jako třiadvacetiletého ho císař Karel IV. povolal roku 1356 do Prahy, aby řídil tehdy největší stavbu ? chrám sv. Víta. Parléř v Praze brzy zdomácněl a stal se pražským měšťanem. Dalším jeho velkým dílem je Karlův most a Staroměstská věž, kostel Všech svatých na Hradčanech a chór kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Připisuje se mu i účast a snad i autorství projektu dalšího klenotu gotické architektury v Čechách, chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

 

Parter

Rovinná část zámeckých zahrad členěná záhony, travnatými palouky, vodními plochami a mezilehlými stezkami a cestičkami.

 

Pavilon

Drobná jednoprostorová zahradní architektura. Může se také jednat o vystupující blokové části zámeckých budov.

 

Pergola

Zahradní sloupořadí tvořící chodbu, jejíž překlady slouží k uchycení popínavých rostlin.

 

Petarda

Kovový zvon naplněný střelným prachem umístěný na dřevěné desce. K výbuchu byl přiváděn pomocí doutnáku. Petarda sloužila především k prolamování brány obléhané pevnosti.

 

Piano domesticale

Služebnické patro zámků, které sloužilo vedlejším a provozním potřebám.

 

Piano nobile

Vznešené šlechtické patro zámků s reprezentačními a panskými místnostmi.

 

Pilastr

Svislý stavební prvek vyznačující se většinou patkou a vždy hlavicí. Vysoký pilastrový řád prostupuje jedním nebo více patry. Pilastry mohou být zdvojené nebo srůstající - svazkové pilastry.

 

Plášť

Hradba obíhající další stavbu, nejčastěji věž.

 

Plášťová hradba

Vysoká silná hradba, za kterou jsou po celém obvodu hradu skryty jeho stavby.

 

Plenta

Zídka zbudovaná nejčastěji bez použití malty, která obezdívá čela valových opevnění či stěny.

 

Podhradí

Neopevněné osídlení pod hradem, které je většinou na hrad provozně vázané. Může při tom obsahovat i některé obslužné a výrobní provozy jako pivovar či mlýn.

 

Podsebití

Dřevěný, hrázděný, nebo zděný průběžný ochoz po vnějším obvodu středověkých hradeb. Byl vysunutý na konzolách, nebo krakorcích nad příkop. Podsebití bylo tvořeno tak, aby svými střílnami a otvory v podlaze umožňovalo obranu úpatí daného pevnostního prvku pomocí palby, metáním

 

Polosloup, polopilíř

Nefunkční svislý konstrukční prvek vystupující z plochy zdi.

 

Polygonální

Na půdorysu mnohoúhelníkový, přeneseně mnohostěnný, víceboký.

 

Portál

Architektonicky pojednaný vstup či vjezd. Nástavce často obsahují nápisy a erby majitelů či stavebníků.

 

Portikus

Otevřená sloupová předsíň s volně stojícími sloupy nebo pilíři. Pokud nese balkon, jde o balkónový portikus, který byl běžný hlavně v klasicismu.

 

Postament

Podnož, např. hranolová pod sloupky.

 

Prasečí ocásek

Lidové označení železného kolíku s jedním až čtyřmi oky pro upevnění ostnatého drátu. Na konci byl tento kolík opatřen betonovým blokem, nebo šroubovicí pro zavrtání do země. Prasečí ocásek tvoří základní součást pro výstavbu protipěchotních překážek.

 

Pregéř

Středověký razič mincí.

 

Presbyterium

Vystupující prostor kostela - kaple s oltářem.

 

Prevét

Nejpokročilejší forma středověkého záchodu, nejčastěji ve formě malého arkýře, opatřeného kamennou sedačkou s otvorem, nebo ve formě podobně vybaveného výklenku ve zdi. V obou případech padaly fekálie přímo k patě stavby.

 

Propust

Prostřední část šlajsny, kterou teče voda a kterou se sjíždí.

 

Předbraní

Zvláštní opevnění předložené před bránu.

 

Předhradí

Samostatná opevněná část šlechtického hradu, která obsahuje především hospodářské objekty.

 

Předpolí

Prostor v nejbližším okolí hradu.

 

Přemysl II. Otakar (1230 ? 1278)

Český panovník , ?král železný a zlatý?, za jehož vlády obsáhlo mocné, ekonomicky kvetoucí České království území od Krkonoš až k Jaderskému moři. Významná je i Přemyslova vnitropolitická činnost. Založil zemské desky, kázal stavět mnoho hradů a opevňovat města, do nichž zval především německý a vlašský patriciát. Rostoucí blahobyt šlechty prohluboval třídní rozdíly, k čemuž poskytovala své posvěcení církev, horlivě Přemyslem podporovaná.

 

Přihrádek

Neširoká, k hlavní hradbě přilehlá plocha, která bývala využitá komunikačně. Jedná se v podstatě o širší parkán.

 

Přípora

Nosná konstrukce klenebního systému, která sbíhá od klenebních žeber až k podlaze.

 

Pulpit

Čtenářský a psací pult užívaný v 15. století.

 

Purkrabí

Správce hradu. Od 2. poloviny 15. století býval též nazýván hejtman.

 

Purkrabství

Samostatná budova u velkých, převážně královských hradů, sloužící jako sídlo správce hradu ?purkrabího.

 

Purkyně Jan Evangelista (1787 ? 1869)

Proslulý český lékař a přírodovědec, především fyziolog a biolog. Roku 1823 se stal profesorem fyziologie a anatomie ve Vratislavi, kde vybudoval první fyziologický ústav v Evropě otevřený roku 1839. Byl jedním z prvních světových a zároveň ryze českých vědců. Jeho sebrané spisy Opera omnia vydala ČAV.

 

Putti

Ozdobné plastiky nahých děcek, bezkřídlí andělíčci.

 

Raft

Druh nafukovací lodě pro 2 a více osob.

 

Renesance

Renesance, znamená v překladu znovuzrození či obrození antické kultury v umění i architektuře. Kolébkou renesance je Itálie. Jelikož renesance vycházela z antických vzorů, přejala řecký systém svislé podpory a dále z římského stavitelství pilíř, oblouk a klenbu. Tyto motivy někdy navzájem kombinuje.

 

Renesanční památky v Čechách

Zámky Litomyšl, Telč, Nelahozeves, Schwarzenberský palác v Praze, letohrádek Hvězda v Praze, letohrádek královny Anny (Belveder) na Pražském hradě.

 

Ressel Josef (1793-1857)

Vynálezce ? amatér, konstruktér lodního šroubu.

 

Rieger František Ladislav (1818 ? 1903)

Český politik, poslanec českého poslaneckého sněmu a říšské rady, vůdce konzervativní staročeské strany. Kromě organizování národního a kulturního života byla neobyčejně záslužná jeho práce na přípravě a vydávání první české encyklopedie ? Riegrova slovníku naučného (1859 ? 1874). V politice, kde se prosadil díky požadavku české samostatnosti, však díky vnitřnímu vývoji v Rakousku a zahraničním událostem neuspěl a roku 1891 jeho politická kariéra skončila neslavně.

 

Rizalit

Z průčelí mírně vystupující část stavby. Na rozdíl od křídel má velmi krátké boky bez oken, nanejvýš s jedinou okenní osou.

 

Rokaj (fr. rocaille)

Asymetrický, často silně prokrajovaný ornament, vycházející původně z mušle. Byl používán především ve výzdobném aparátu rokoka.

 

Rokoko

Někdy používaný název pro pozdní dekorativní baroko. V našich zemích byl zaznamenán od 30. do 90. let 18. století. Rokoko se uplatňovalo zejména ve vnitřní výzdobě. Nejtypičtějším vnějším znakem je ornament rokaj.

 

Románské památky v Čechách

Rotundy na Řípu a v Praze, bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, bazilika v Poříčí nad Sázavou, Strahovský klášter v Praze, Sázavský klášter, opevněný hrad Roudnice, hrad Přimda.

 

Románský sloh

V románském slohu byly postaveny nejstarší stavební památky v našich zemích. Zachovaly se především rotundy, baziliky a rozsáhlé kláštery. Románský sloh vznikal v zemích bývalého římského impéria odkud se šířilo do zbytku Evropy.

 

Rondel

Okrouhlá stavba, většinou zemní dělostřelecká bašta, která bývala umísťována v nároží. U pozdně gotických a renesančních opevnění bývala velmi mohutná.

 

Roubená konstrukce

Stěny z trámů, které jsou na sebe kladeny vodorovně a na nároží jsou spojeny.

 

Rozcocháč

Druh protitankové překážky vyvinutý Ředitelstvím opevňovacích prací v Československu ve 30. letech dvacátého století. Její princip spočíval na spojení tří ocelových L-profilů do prostorového tříramenného kříže, ve střední části zesílené styčníkovými plechy, čímž vzniknul šestinohý ježek, jenž plnil svou funkci v jakékoliv poloze i po případném převrácení. Při použití této kořistní překážky německou armádou v době druhé světové války, byl pro ni zaveden název ?Český ježek?. Své uplatnění našla hlavně v tzv. Atlantickém valu na pobřeží Atlantiku.

 

Rozeta

Růžice, plasticky pojednaný stylový okrouhlý ornament, také kruhové gotické okno s kružbami.

 

Rustika

Bosáž jednoduchým tvarem čelní strany, od baroku prováděná převážně v maltovém štuku. Pásová rustika sestává z vodorovných pásů oddělených úžlabími. V renesanci je používaná na ploše rytá sgrafitová rustika.

 

Řopík

Lidové pojmenování československého objektu lehkého opevnění vz. 37, které vzniklo zdrobnělinou zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), jež v letech 1935-38 řídilo výstavbu pevnostního systému ČSR. V některých cizojazyčných slovnících a encyklopediích se používá jako synonymum výrazu bunkr.

 

Sáh

stará délková míra - 1,896 m

 

Sakristie

Místnost ve východní části kostela, která slouží k uložení bohoslužebných předmětů a přípravě duchovního.

 

Sala terrena

Přízemní, často arkádou otevřená velká místnost související se zahradou. Byla buď součástí hlavního křídla zámku nebo samostatným objektem.

 

Salet

Drobná zděná parková nebo zahradní stavba. Na rozdíl od glorietu je uzavřená.

 

Sanktuárium

Architektonicky pojednaná schránka na oltářní svátosti v presbytáři kostela či kaple.

 

 


Strana:  1 2 3 4 5 6

Počasí

Pátek 03.02.

25°C
12°C

Sobota 04.02.

23°C
12°C

Handicap
Ostatní
Anketa

Jakému způsobu výběru dovolené dáváte přednost ?

Doporučení kamaráda
27.1% (19006)

Sezónní katalog cestovních kanceláří
18.8% (13190)

Nabídka z reklamních letáků
18.9% (13277)

Last minute
18% (12633)

Prostřednictvím internetu
17.3% (12118)

Celkem hlasů: 70224

Přihlášení

Váš login:

Vaše heslo:


Novinky mailem

Vložte e-mail pro zasílání novinek a informací z portálu E-Česko.cz a magazínu Gulliver


 

 

 

 

 

Kopírování, publikování a šíření obsahu serveru www.e-cesko.cz je vítáno a doporučeno. Věříme, že uživatelům udělá použití materiálů ze serveru www.e-cesko.cz radost a že tuto radost budou šířit dále. Projekt E-ČESKO.cz vznikl ve spolupráci a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.