Kalendář akcí 
 

Kulturní centrum Duchcov, Masarykova 9, 419 01 Duchcov
Tel.: 417 835 621, e-mail: kcduchcov@seznam.cz, web: www.kcduchcov.cz
VEČERNÍ POHÁDKA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
19. 6. 2020, 21:00 hodin, Zámecká zahrada Duchcov - pod balustrádovým schodištěm duchcovského zámku
 Hudební pohádka O mlynářce Apoleně. Představení Divadla ?M?.
Vstup: zdarma

Připravujeme: Letní tóny Duchcova ? 23. 7. 2020 ? koncert skupiny Poutníci
?.........................??....................................?

Městské informační centrum Duchcov, Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 456, e-mail: info@infoduchcov.cz, web: www.infoduchcov.cz
VODNÍ SPORTY ? TURISTIKA DUCHCOV 75 LET
3. 6. ? 6. 7. 2020, Městské informační centrum Duchcov
Výstava fotografií VODNÍ SPORTY DUCHCOV 75 LET.
Otevřeno: pondělí ? pátek 8:30 ? 17:00 hodin, sobota, st. svátek 9:00 ? 16:00 hodin
Vstupné: zdarma

MALUJEME KOSTEL
2. 6. ? 30. 9. 2020, Vyhlídková věž kostela Církve československé husistské v Duchcově
Soutěžní výtvarná výstava dětských prací - Dětský domov, Základní škola a Střední škola Duchcov
Otevřeno: úterý ? neděle 11:00 ? 15:00 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V DUCHCOVĚ
2. 6. ? 30. 9. 2020, Vyhlídková věž kostela Církve československé husitské v Duchcově
Přístupná: Úterý ? Neděle 11:00 - 15:00 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

NOC KOSTELŮ
12. 6. 2020, kostel Církve československé husitské v Duchcově, Vyhlídková věž kostela
Program:
18:00 ? 18:15 ZUŠ IVANA KAWACIUKA DUCHCOVĚ ? Vystoupení žáků
18:00 ? 20:00 VÝSTAVA PRÁCÍ ŽÁKŮ DD, ZŠ A SŠ DUCHCOV ? kostel Církve československé husitské
19:00 ? 20:00 VZHŮRU NA VĚŽ ? přístup na vyhlídkovou věž kostela, soutěžní výstava výtvarných prací žáků DD, ZŠ a SŠ Duchcov na téma: MALUJEME KOSTEL
?.........................??....................................?
Muzeum města Duchcova, Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 526, e-mail: muzeum@muzeumduchcov.cz, web: www.muzeumduchcov.cz
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE
?JÁ GIACOMO GASANOVA?
12. 6. 2020, 17:00 hodin, Muzeum města Duchcova, Masarykova 71/7
Slavnostní otevření Expozice G. Casanova se bude konat 12. 6. 2020 (pátek) od 17:00 hodin.
Casanova, Giacomo Casanova. Jméno, které znělo na královských dvorech a ve vybrané společnosti celé Evropy druhé poloviny 18. století. Životní pouť tohoto muže, učence, spisovatele, teologa i dobrodruha a milovníka žen se uzavřela v roce 1798 v Duchcově. I když si Casanova v duchcovském prostředí zvykal jen velmi těžce, dokázal zde vytvořit většinu svého literárního odkazu a navždy zůstal s historií našeho města spjatý. Právě za Casanovou směřují do Duchcova zájemci o historii i turisté již od 19. století. V těchto dnech Muzeum města Duchcova otevírá nové prostory expozice nazvané ?Já Giacomo Casanova?, která je umístěna v budově muzea v bývalých prostorách informačního centra.
Cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům popularizační formou mnohovrstevný rozměr života a činnosti Giacoma Casanovy, který bývá často zcela mylně redukován pouze na jeho milostná dobrodružství. Celkový ráz expozice je pojatý moderní formou jako vyprávění samotného Casanovy, který návštěvníky provází celým prostorem. V tematických okruzích je nastíněno kulturní prostředí Evropy 18. století, Benátek i Duchcova a jeho nejbližšího okolí, zmapovány jsou cesty Giacoma Casanovy světem a portréty panovníků a slavných osobností, se kterými se setkal. Nechybí vyobrazení jeho útěku z benátského vězení nebo podobizny jeho milenek a favoritek. Interaktivní součástí instalace je také ukázka dobových kostýmů k vyzkoušení a fotografování, zařízení alchymistické laboratoře, nebo ukázka historických erotických knižních ilustrací.
Návštěvníci si mohou přímo v expozici přečíst některá z Casanovových děl, mohou si vyzkoušet jak se v 18. století psalo husím brkem a jak se tehdy písemnosti pečetily.
Zachycen je i druhý život Giacoma Casanovy, otázka hledání jeho hrobu, odborné bádání casanovistů z celého světa nebo Casanovův obraz v literatuře, filmu a umění, ale i jeho podoba v současném životě Duchcova - v živé tradici Casanovských slavností, divadelních her místního Divadla ?M?.
Otevřeno v červnu: pondělí ? neděle 9:00 ? 17:00 hodin
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč

EXPOZICE - KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA
1. 6. ? 30. 9. 2020, nám. Republiky 19/6
Expozice historických kočárků a dětských vozidel továrny HIKO ze sbírek Hany Müllerové.
Otevřeno červen - září:
pondělí ? pátek 11:00 ? 15:00 hodin
sobota ? neděle 10:00 ? 16:00 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

EXPOZICE - HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA
Červen 2020, Muzeum města Duchcova, Masarykova ul. 71/7
Stálá expozice bohaté historie Duchcova a jeho přilehlého okolí.
Otevřeno v červnu: pondělí ? neděle 9:00 -17:00 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

ČÍTÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM
1. 6. ? 30. 9. 2019, Atrium Muzea města Duchcova
Setkat se zde můžete s G. Casanovou a využít služeb naší čítárny pod širým nebem.
Knihovna města Duchcova zde pro Vás připravila soubor knih, které si můžete v průjezdu muzea volně vypůjčit. Knihu si můžete odnést i domů a příležitostně ji vrátit (bez registrace, bez poplatků).
Otevřeno květen - září: pondělí ? neděle 9:00 ? 17:00 hodin
Vstup: volný


SETKÁVÁNÍ
11. 5. ? 20. 6. 2020, Poppelova výstavní síň Muzea města Duchcova
Výstava vitráží, obrazů, plastik a fotografií Lenka Kinzlová, Karel Kotyza, Lucie Kotyzová
otevřeno: pondělí ? neděle: 9:00 -17:00 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ DĚTSKÉHO DOMOVA, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY V DUCHOVĚ
2. 6. ? 28. 6. 2020, kostel Církve československé husitské v Duchcově
otevřeno: úterý ? neděle 11:00 ? 15:00 hodin
Vstupné: ZDARMA
.................................................................
Dům dětí a mládeže ?Sluníčko? Duchcov, Družby 48, 419 01 Duchcov
tel.: 417 836 078, e-mail: slunicko@ddmduchcov.cz, web: www.ddmduchcov.cz
UPOZORNĚNÍ:
* Od 25. 5. 2020 možnost se hlásit (stávající členové do stejných kroužků) do zájmových útvarů pro školní rok
2020/2021.
* Od 1. 6. 2020 možnost se hlásit (noví zájemci) do zájmových útvarů pro školní rok 2020/2021.
* Hlásit se telefonicky nebo přes klientské centrum DDM, které je k nalezení na webu DDM. Osobní
přihlašování v DDM nebude. Veškeré informace web a fcb DDM.
.................................................................
Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov, Kubicových 2/692, 419 01 Duchcov
Tel.: 417 835 357, e-mail: zus_dux@volny.cz, web: www.zusduchcov.cz
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČ. DOUBKOVÉ A UČ. FAUSTOVÉ
5. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČ. KERHARTOVÉ
10. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

V RÁMCI AKCE NOC KOSTELŮ
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ UČ. KERHARTOVÉ
12. 6. 2020, 18:00 hodin, kostel Církve československé husitské v Duchcově

PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ UČ. FAUSTOVÉ
15. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČ. POSPÍŠILOVÉ
17. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČ. MALEČKA A UČ. GAUSEOVÉ
22. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

VERNISÁŽ VÝSTAVY ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
24. 6. 2020, 17:00 hodin, Státní zámek Duchcov-Casanovské křídlo


KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU
24. 6. 2020, 17:30 hodin, Státní zámek Duchcov

PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ UČ. MORAVCOVÉ
25. 6. 2020, 16:00 hodin, zkušebna ZUŠ Duchcov

KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ UČ. HEJDOVÉ
26. 6. 2020, 17:00 hodin, sál ZUŠ

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
14. ? 18. 6. 2020, 14:00 ? 17:00 hodin, budova ZUŠ
HUDEBNÍ: klavír, klávesy, house, akordeon, zobcová flétna, klarinet, saxofon, sólový a sborový zpěv, kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí
VÝTVARNÝ
TANEČNÍ
Děti přijímáme od 5 let.
www.zusduchcov.cz
.................................................................
Pohádkové muzeum Duchcov, Bílinská 9, 419 01 Duchcov
Tel.: 606 786 854, e-mail: mikulova@pohadkovemuzeum.cz, web: www.pohadkovemuzeum.cz
POHÁDKOVÉ MUZEUM
Provozní doba:
Červen: otevřeno po telefonické domluvě tel.: 606 786 854
Vstupné: jednotlivé 130 Kč/osoba, rodinné 100 Kč/osoba
www.pohadkovemuzeum.cz
........................??....................................???
Atletický klub Slovan Duchcov, V Domkách 5, 419 01 Duchcov
tel.: 607 281 366, e-mail: polduch@seznam.cz, web: www.atletikaduchcov.webnode.cz
ředitel závodu: Petr Valenta, tel.: 608 849 329
ATLETICKÉ ZÁVODY PRO DĚTI KE DNI DĚTÍ
1. 6. 2020, sportovní areál Bažantnice Duchcov
Od 15:00 do 16:00 hodin nejmenší děti od 3 do 6 let (pokud nechodí do školy). Sraz půl hodiny před závodem. Poté děti s doprovodem musí odejít!
Od 16:30 hodin závody pro žactvo, rozdělené podle kategorií. Sraz půl hodiny před závodem.
Disciplíny rozhodne hlavní trenér Petr Valenta na místě.

MEMORIÁL VIVIEN ČECHOVÉ ? 14. ročník
3. 6. 2020, ZŠ A. Sochora Duchcov v případě dobudování doskočiště Sportovní areál Bažantnice Duchcov (1. 6. bližší info ? konečné místo konání akce)
Závody ve skoku dalekém pro žactvo základních škol okresu Teplice
Prezentace: ZŠ A. Sochora od 14:00 hodin nebo Sportovní areál Bažantnice Duchcov od 14:00 hodin
Start: * 14:30 hodin élevové 2011-2012-2013 3 pokusy
* 15:00 hodin nejm. žactvo 2009-2010 3 pokusy
* 16:00 hodin mladší žactvo 2007-2008 6 pokusů
* 17:00 hodin starší žactvo 206-2005 6 pokusů
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ?Sluníčko? Duchcov.
Vítězové obdrží pro svoji školu putování poháry, které za rok vrátí.
První tři v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.
AK Bílina zapůjčí větroměr, nejlepší výkony se dostanou do statistika ČAS.
Občerstvení: pití pro závodníky, káva pro vedoucí.


ČČK Duchcov, V Domkách 5, 419 01 Duchcov
tel.: 607 281 366, e-mail: polduch@seznam.cz
ZÁJEZD NA HORNÍ HRAD
21. 6. 2020, 8:00 hodin od zastávky MHD V Domkách 9
Přihlášky: klubovna ČČK V Domkách 5, úterý 14:00 ? 15:30 hodin nebo u paní Polívkové tel.: 607 281 366
Odjezd: 8:00 hodin od zastávky MHD V Domkách 9
Cena: 200 Kč (doprava, vstupné, oběd)
........................??....................................???
MUZEUM VOJENSKÉ HISTORIE POD LUPOU
Červen 2020, nám. Republiky 10, 419 01 Duchcov
Možnost prohlídky po tel. domluvě tel.: 603 517 538
Výstava historických cínových figurek, lodí, tanků, letadel, děl, vojenských vlaků a válečného vybavení. Průřez válečné historie od řeckých bojovníků přes středověk, napoleonské bitvy, období od I. do II. světové války až po současnost.
Jedná se o soukromou sbírku pana Zdeňka Klementa.
Otevřeno: po telefonické domluvě tel.: 603 517 583
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
........................??....................................???

Změna akcí vyhrazena!