E-Česko

Cestování, ubytování, dovolená a volný čas

Čechy, Morava, Slezsko - to je naše Česko

     
Dnes je Úterý, 19. 10. 2021
Svátek slaví Michaela
Fulltextové hledání

Sekce, kde hledat:

Ubytování a stravování

Penzion Slezský dům v Jeseníku

 

 

 

 

Penzion Severka

 

Státní znak České republiky

Česká republika

Czech Republic

Tschechische Republik

 
Státy světa

 

Omán

Saltanat Umán

Zkrácený název státu: Omán

Hlavní město: Muscat

 

Velvyslanectví Sultanátu Omán

Jméno velvyslance: J.E. p. Badr AL HINAI

Währinger Strasse 2-4/24,
A-1090  Vienna

Telefon: 00431-310 86 43

Fax: 00431-310 72 68

E-mail: embassy.oman@chello.at

 

 

Embassy of the Czech Republic v Saúdské Arábii

Saad Bin Gharir Street, Al-Nuzha
11693  District,Rijád

Telefon: +966/11/4503617-19, Nouzová linka +966/(0)505410531

Fax: +966/11/4509879

E-mail: riyadh@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/riyadh

 

 

Obecné informace

Pevnými státními svátky jsou

1. leden
18. a 19. listopad
31. prosinec.

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským lunárním kalendářem HIJRI, který má kratší rok a tedy se neustále oproti našemu roku posouvá. Nejvýznamnějšími dvěma obdobími pohyblivých svátků jsou svatý měsíc ramadán a pouť do Mekky - hadždž. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky).

V roce 2012 podle našeho (gregoriánského) kalendáře začal ramadán 21.7. a skončil 19.8.2012, následný třídenní ´Íd Al-Fitr proběhl od 20.8. do 22.8.2012. V roce 2013 začne ramadán 11.7. a skončí 9.8., svátek Id Al Fitr začne 10.8. Svátek Id al Idhá začne 27.10.2012.

Obvyklá pracovní doba je od soboty do středy (státní správa) a od neděle do čtvrtka (soukromý sektor). Některé firmy pracují i v sobotu. Max. 48 hodin při šesti pracovních dnech týdně. Obvyklá prodejní doba je 8-12 a 16-18 hod. od neděle do pátku. Větší prodejny mívají otevřeno i pozdě večer a v sobotu dopoledne.
--------------

Omán se snaží rozvíjet cestovní ruch a přilákat do země turisty a zahraniční investory. Rozvoj turismu je opatrný, turismus samotný byl poznamenán vládou dřívějších sultánů. Všichni turisté musí obdržet vízum. Výjimku tvoří občané států Perského zálivu, respektive občané členských států Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu. V roce 1998 navštívilo zemi okolo 612 000 turistů, jejich útraty byly odhadovány na 112 milionů USD. Podle odhadů OSN z roku 1999 jsou denní výdaje spojené s pobytem v Maskatu v ceně 151 USD, v Salále 156 USD. V roce 2008 se cestovní ruch podílel na HDP ze 4 %.

Podle Světové rady cestovního ruchu (World Travel and Tourism Council, zkráceně WTTC) lze však v budoucnu očekávat nárůst přispění sektoru cestovní ruchu k hrubému domácímu produktu. Omán zlepšuje své obchodní vztahy se svými sousedy a činí kroky k ochraně pamětihodností a životního prostředí. WTTC předpokládá, že objem cestovního ruchu dosáhne 8,84 miliard dolarů v roce 2018 (pro srovnání ? v roce 2008 to bylo přibližně 2,5 miliard dolarů).

V Ománu se nachází mnoho památek, jmenovitě palác Al Alam, Mešita sultána Kábúse a další mešity a mnoho pevností - an-Nachal, Nazvá, Bahla a další. Bahla je spolu s dalšími třemi památkami zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Pátou památkou na seznamu bylo útočiště přímorožce arabského, které však bylo v roce 2007 jako vůbec první památka UNESCO, vyškrtnuto ze seznamu světového dědictví.

Sousední státy:

Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty

Kontinent:

Asie

Poloha:

° ' západní délky až 52° 60' východní délky

17° 25' severní šířky až ° ' jižní šířky

Rozloha:

309 500 km2

Časové pásmo:

+4

Úřední jazyk:

Arabština

Další jazyky: Angličtina,balúčština, urdština

Měna:

Podnebí:

tropické

Města:

Salalah (150 tis. obyv.)
Sohar
Sur
Ruwi

 

Politika

Sultanát nemá žádnou ústavu nebo legislaturu. V roce 1970 dal sultán pokyn ke zformování ministerského kabinetu, zodpovědného za jednotlivá vládní ministerstva a úřady. V roce 1981 se sultán rozhodl ustanovit Státní konzultativní radu, která se skládala z 55 jmenovaných představitelů z vlády, soukromého sektoru a regionů. Tento orgán byl roku 1991 nahrazen Poradním shromážděním, který byl tvořen 59-tičlennou radou. Toto mělo být prvním krokem ke spoluúčasti ománského lidu na vládě. Po sčítání lidu v roce 1993 rozšířil sultán Kábús počet křesel z 59 na 80. Dne 6. listopadu, kdy sultán vyhlásil základní právo, vznikla Rada Ománu. V roce 2000 byl počet křesel v Poradním shromáždění navýšen na 83.

Volební právo získávají muži i ženy po dosažení 21 let, výjimku tvoří příslušníci bezpečnostních a vojenských sil, ti právo volby nemají. Volební právo mají Ománci od listopadu 2002, dříve tohoto práva využívali jen kmenoví vůdci, obchodníci a vzdělanci.

Státní zřízení:

Omán je absolutní monarchie a sultanát. Titul sultána je dědičný. Současným sultánem je od 23. července 1970 Kábús bin Saíd. Ten od 23. července 1972 zastává i post předsedy vlády a má moc k jejímu jmenování.Sultanát disponuje dvoukomorovým sborem rádců, který je známý jako Rada Ománu. Rada Ománu se dělí na Státní radu (horní komora, arabsky: Madžlis al-Daula‎‎) a Poradní shromáždění (dolní komora, arabsky: Madžlis aš-Šura‎‎). Rada nemá žádnou zákonodárnou moc, ale může zpochybňovat rozhodnutí vládních ministrů a doporučit změny nových zákonů týkající se hospodářské a sociální politiky. Tato doporučení vedou k úpravám navrhovaných usnesení. Nikdo nemůže být zvolen do obou komor zároveň. Politické strany neexistují.

Administrativní rozdělení:

4 governoráty
Masqat
Musandam
Zafar
Al Buraymi

5 oblastí [2]
Ad Dakhiliyah
Al Batinah
Al Wusta
Ash Sharqiyah
Az Zahirah
hlavní město je Maskat (cca 450 tis. obyv.)

Hlava státu:

sultán Kábús bin Saíd bin Tajmúr as-Saíd

Předseda vlády:

sultán Kábús bin Saíd bin Tajmúr as-Saíd

 

Obyvatelstvo

Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod. Státní příslušníci (Ománci) 82,0 %, cizinci 18,0 %.

Počet obyvatel:

2 773 479

Roční přírůstek:

3,3

Hustota zalidnění:

13,08 osob/km2

Průměrná délka života:

Muži: , Ženy:

Věkové složení:

do 14 let 24 %
15-19 let 10 %
20-24 let 13 %
24-29 let 17 %
29-64 let 34 %
nad 64 let 1,5 %.

Náboženství:

muslimové (islám) ? 86 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i šítské),hinduisté ? 13 %, jiná náboženství ? 1 %

Etnické složení:

Arabové (90%), Balúčové, Bengálci a Hindové

 

Ekonomika

Průmyslový sektor je základním kamenem dlouhodobé rozvojové strategie sultána Kábúse (1996-2020). Průmysl patří mezi přední odvětví spojené s diverzifikací státních příjmů a snížením závislosti na ropě a zemním plynu. Navíc je schopen pomoci naplňování potřeb sociálního rozvoje a zpracovávat své zdroje na hotové výrobky. K jeho nejdůležitějším složkám patří produkce a rafinace surové ropy, produkce jak přírodního, tak zkapalněného plynu, dále pak stavebnictví, výroba cementu a těžba mědi, ocelářství, chemický průmysl a výroba optických vláken. Na tvorbě HDP se podílí ze 36 %. Továrny těžkého průmyslu se nacházejí v Suháru, dále pak v al-Burajmi, Nazvá, Salále a Súru. Expanzi průmyslu, závislém na zemním plynu podporuje jeho dovoz z těžebních oblastí. Firmy operující v těchto průmyslech jsou vládou osvobozené od daní, což je pobízí k dalšímu rozvoji a expanzi.

V pořadí 7. pětiletý rozvojový plán (2006-2010) usiluje o tvorbu podmínek pro atraktivní investiční klima. V rámci své strategie týkající se průmyslového sektoru, usiluje vláda o rozvoj v oblastech informačních technologií (IT) a telekomunikací. O infrastrukturu informačních technologií se stará instituce The Knowledge Oasis Muscat (KOM). Ománské podniky rozvíjejí svůj technologický potenciál prostřednictvím spolupráce se společnostmi z Japonska a Německa. Stejně jako mnoho továren, sídlí KOM v guvernorátu Maskat. Do roku 2020 má sekundární sektor přispět k HDP navíc 15 %. Každý rok se koná soutěž, kdy je pět nejlepších ománských podniků odměněno pohárem. Soutěž má povzbudit ománské firmy k udržení kroku se zahraničím.
Nerostné suroviny

Mezi nerostné suroviny vyskytující se v Ománu patří dolomit, chromit, kobalt, křemík, měď, sádrovec, vápenec, zinek, zlato, železo a další. Surovinová naleziště brzy obklopily průmyslové podniky, což bylo součástí rozvoje strategie státu a vedlo k přispění k hrubému domácímu produktu a vytvoření nových pracovních míst pro Ománce. Samotná měď se v Ománu těží po tisíce let.

Rovněž byly dokončeny některé projekty včetně studie proveditelnosti využití zásob křemenné rudy v oblasti Vádí Buwa a Abutan (region al-Wusta) odhadované na 28 milionů tun a jiných.

Tvorba HDP:

▲ 0,846 (vysoký) (56. na světě, 2007)

Vývoz:

Dovoz:

Odběratelské země:

Dodavatelské země:

Nezaměstnanost:

 

Užitečné informace

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně ománského partnera. I při již probíhajícím obchodu je vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou.

Při jednání s ománským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe.

Je vhodné jednání směřovat do takových hodin, kdy neprobíhají motlitby. Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je ománský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se ománského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je ománský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka ?H.? a za naším letopočtem zkratka ?G.?. Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Rok 2012 začal 7.2.1433 a končí 18.1.1434.

Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

mezinárodní předvolba z ČR 00968 bez další předvolby čísla města či oblasti

policie
Maskat 24560099 (pro celou oblast hlavního města)
letiště Maskat 24510099
Khasab 26830199
Nizwa 25425099
Ruwi 24701099
Salalah 23290099
Seeb 24420099
Sohar 26840099
Sur 25540099

zdravotnická pohotovost
603988
563625

pohotovost pro dopravní nehody
561447

ambulance [1]
Al Buraimi Hospital 25652319
Al Nahda Hospital 24837800
Armed Forces Hospital 24331997
Khoula Hospital 24563625
Nizwa Hospital 25449361
Royal Hospital 24590491
Sohar Hospital 26840399
Sultan Qaboos Hospital(Salalah) 23211151

zubní ambulance
Al Massarat 24566435
Al Muthana Physiotherapy Centre 24484046
Al Shatti Hospital 24604263
Gulf Medical Centre 24564639
Hatat House Polyclinic 24563641
Harub Dental Clinic 24563814
Lama Polyclinic 693055
Medident 600668
Qurum Medical Centre 562198
Mahfudh Dental Clinic 441819

hlášení dopravních přestupků
24510228

informace o pasech a vízech
24569606

požárníci a další záchranářská pohotovostní služba
999

poruchy elektřiny
24714300 (Muscat, Mutrah)
24701821 (Ruwi)
23290211 (Salalah)

poruchy dodávek vody
24795775 (Muscat, Mutrah)
24702732 (Ruwi)
23290222 (Salalah)

informace o mezinárodních telefonních číslech
1327

mezinárodní telefonní ústředna (operátoři)
1305

informace o vnitrostátních telefonních číslech
198

stížnosti
192

informace o leteckých spojích
24519223

ztracená zavazadla při letecké přepravě
24519504

předpověď počasí
24519113

kurzy cizích měn
1106

AAA (Arabian Automobile Aliance = arabská automobilová asociace = 24hodinová asistenční služba po celý rok
24697800

Telefonní předvolba:

+968

Internetová doména:

.om

Napětí:

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči...............290211
Policie..............290099
Ambulance............999
Záchranná služba.....211555

Jízda:

Vpravo

Mezinárodní zkratka:

OM

Mezinárodní pozn. zkratka: OM

 

Velvyslanec:

 

Oficiální pořadané akce v období 19.10.2021 až 19.11.2021


Nebyly nalezené žádné akce nebo událostí.
 

 

FOTOGALERIE

Počasí

Středa 20.10.

25°C
12°C

Čtvrtek 21.10.

23°C
12°C

Handicap
Ostatní
Anketa

Jakému způsobu výběru dovolené dáváte přednost ?

Doporučení kamaráda
26.9% (18561)

Sezónní katalog cestovních kanceláří
18.9% (12998)

Nabídka z reklamních letáků
19% (13068)

Last minute
18.1% (12446)

Prostřednictvím internetu
17.2% (11856)

Celkem hlasů: 68929

Přihlášení

Váš login:

Vaše heslo:


Novinky mailem

Vložte e-mail pro zasílání novinek a informací z portálu E-Česko.cz a magazínu Gulliver


 

 

 

 

 

Kopírování, publikování a šíření obsahu serveru www.e-cesko.cz je vítáno a doporučeno. Věříme, že uživatelům udělá použití materiálů ze serveru www.e-cesko.cz radost a že tuto radost budou šířit dále. Projekt E-ČESKO.cz vznikl ve spolupráci a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.