E-Česko

Cestování, ubytování, dovolená a volný čas

Čechy, Morava, Slezsko - to je naše Česko

     
Dnes je Středa, 17. 07. 2024
Svátek slaví Martina
Fulltextové hledání

Sekce, kde hledat:

Ubytování a stravování

Privat LUMIRO
Magazín Gulliver

Gulliverova mozaika - Slovníček E-Česko

Absolon Karel (1877 ? 1980)

Český badatel krasových oblastí, paleoantropolog, od roku 1927 profesor zeměpisu na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Všestranný vědec a popuilarizátor.

 

Akant

Výzdobný motiv rostlinného původu; bodlákovitá rostlina, stylizovaná zejména v barokní ornamentice.

 

Akant

Výzdobný motiv rostlinného původu (druh bodláku), většinou stylizovaný, někdy proplétaný stuhou.

 

Akropole

Ústřední část opevněného areálu hradišť. Ve středověku se také jednalo o samostatné pevnůstky předhradí.

 

Aktivní obrana

Způsob obrany, při němž obránci nespoléhají pouze na mechanické překážky - hradby, příkopy a valy. Aktivní obrana vyžaduje spolupráci jednotlivých částí opevnění, které tvoří navzájem provázaný systém. Jeho jednotlivé části brání především své sousedy. S aktivní obranou se ve střední Evropě setkáváme zejména v 15. století, kdy byla vynucena bouřlivým rozvojem dělostřelectva.

 

Alianční znak

Sdružené znaky, většinou manželů, někdy i spoluzakladatelů stavby.

 

Alod (alodium)

Svobodný šlechtický statek, na rozdíl od udělovaného léna (manství), které drží leníci, manové vyšší šlechty, biskupa a klášterů.

 

Amundsen Roald (1872 ? 1928)

Slavný norský polární badatel. Určil přesně polohu severního magnetického pólu, jako první stanul na jižním pólu (při této expedici objevil i do té doby neznámé Hory královny Maud). Zahynul za záhadných okolností při záchraně trosečníků vzducholodi Italia, k níž patřil i český vědec František Běhounek.

 

Anna Falcká (1329-1353)

Pocházela z falcké větve rodu Wittelsbachů, narodila se roku 1329 jako dcera falckého kurfiřta Rudolfa II. a jeho manželky Anny Tyrolské. Byla druhou manželkou Karla IV.

 

Anna Svídnická (1339-1362)

Byla dcerou svídnického vévody Jindřicha II. a jeho manželky, uherské princezny Kateřiny. Byla manželkou krále Karla IV. Kromě korunovace na českou a německou královnu byla i první českou královnou, jíž se dostalo římské korunovace.

 

Apsida

Půdorysné půlkruhové ukončení kněžiště převážně románských kostelů.

 

Arboretum

Stromová zahrada shromažďující vzácnější druhy dřevin, často dovážené téměř z celého světa.

 

Arcivévoda

Titul užívaný výlučně členy domu (arcidomu) rakouského. Po vydání Zlaté bully Karlem IV. v roce 1356 byli rakouští vévodové, pokud meškali na císařském dvoře, považováni za ?dvorské arcivévody?. Příslušníci arcidomu rakouského směli uzavírat jen rovnorodé sňatky

 

Architektonické články

Zdobené a funkční detaily stavby - většinou kamenického provedení. Patří k nim ostění otvorů, klenební prvky, nosné a opěrné prvky, členící a výzdobné elementy fasád, atd.

 

Architráv

Nosná (břemenná) dolní část kladí spočívajících přímo na podporách ? sloupech nebo pilířích.

 

Archivolta

Vnitřní, často zdobená lícní část oblouku arkád, portálů či oken.

 

Arkáda

Oblouk spočívající na sloupech a pilířích. Slepá arkáda je přiložena k plné zdi. Více arkád vytváří lodžii, neboli arkádový ochoz. Několikapatrové arkády tvoří arkádové nádvoří.

 

Arkýř

Zastřešený výstupek z průčelí stavby, nesený konzolami, krakorci či zděnou podnoží. Tvoří součást obytného prostoru, často býval využíván i jako presbyterium kaple nebo prevét.

 

Armování (armatura)

Vyztužení nároží kamennými kvádry.

 

Atika

Nízká zeď nad hlavní římsou, která kryje pohled na střechu.

 

Atika

Zídka nad hlavní římsou pohledově zakrývající střechu. Často je členěna nefunkčními okny, cimbuřím, balustrádou, sochami, či věžičkami.

 

Atlant

Obří mužské plastiky nesoucí balkón, nebo jiný architektonický prvek.

 

Balista

Metací stroj s plochou dráhou projektilu. Z dlouhého lože vystřeluje okrouhlé střely. Využívá energii nashromážděnou ve zkroucených svazcích provazců nebo v ohybu velkého lučiště.

 

Balustráda

Zábradlí tvořené kuželkami (balustry) a kamenným madlem

 

Barbakán

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění, kryje bránu před dělostřelbou. Většinou oblá stavba stojící v příkopu, někdy spojená s vlastní bránou. U českých hradů je barbakán poměrně vzácný.

 

Barel, konev, sud

Uzavíratelná nepropustná nádoba, do které si vodák ukládá své věci, aby se nezamokřily.

 

Barok, baroko

Umělecký sloh 17. a 18. století. Jeho stavby se vyznačují dynamičností rozvlněných tvarů a bohatým členěním fasád. Příchod baroka do českých zemí se spojuje s porážkou na Bílé hoře.

 

Barokní památky v Čechách

Svatý Kopeček u Olomouce, Arcibiskupský, Lobkovický a Valdštejnský palác v Praze, sochy na zámku Kuks. Za první projevy baroka v architektuře se považují kostel P. Marie Vítězné (U Jezulátka), původně luteránský kostel Nejsvětější Trojice v Praze na Malé Straně a Matyášova brána na Hradě.

 

Baron

Nejnižší titul panského stavu, byl udělován těm, kterým se nedostalo od panovníka vyšších titulů hraběte nebo knížete.

 

Baronet

Nejnižší dědičný titul na Britských ostrovech, který je vyšším stupněm nižžší šlechty. Jsou tedy vyšší než rytíři (Knights) a nižší než baroni. Baroneti nejsou peerové a nezasedají ve sněmovně lordů.

 

Barrande Joachim (1799 ? 1883)

Francouzský geolog a paleontolog, původně stavební inženýr. Zamiloval si Čechy, naučil se česky a zdomácněl zde. Proslavil se klasickým paleontologickým dílem ?Středočeský systém silurský?, ve své době nejdokonalejším zpracováním nejstaršího živočišstva v určité oblasti. Jeho jméno nese pražská filmařská čtvrť. Barrande věnoval veškeré sbírky, knihovnu i rukopisy Muzeu království českého (později Národní muzeum).

 

Bastard

Levoboček, nemanželské dítě, nebo dítě z nerovného sňatku. Bastardům nepříslušelo právo na otcovo jméno a erb, a to ani v rodině královské. Panovník však mohl těmto dětem udělit erb a povýšit je do šlechtického stavu.

 

Bastion

Jeden z hlavních obranných prvků tzv. bastionské soustavy, obvykle pětiúhelníkového půdorysu se zděnou plentou a sypanou výplní (někdy celé sypané).

 

Bašta

1. samostatný vojenský opěrný bod mimo areál hradu ? tzv. předsunutá bašta 2. opevňovací článek vystupující z linie hradby a umožňující aktivní obranu bočním postřelem. Na rozdíl od věže bašty nepřevyšují připojenou hradbu.

 

Baterie

Stanoviště několika dělostřeleckých zbraní pod společným velením. Obecně lze baterie rozdělit na obléhací, pevnostní, pobřežní, protiletadlové, protitankové a další. Další dělení je možné podle druhu použité zbraně, podle plněných úkolů nebo podle umístění a konstrukce.

 

Bateriová věž

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění umožňujících aktivní dělostřeleckou obranu.

 

Baum Jiří (1900 ? 1944)

Český přírodovědec, cestovatel a spisovatel. Na své cesty po celém světě se pečlivě připravoval ? kromě jiného znal jedenáct jazyků. Specializoval se především na arachnologii, myrmekologii a entomologii. Jen Národnímu muzeu věnoval čtvrt milionu exemplářů se svých sbírek. Etnografické sbírky připadly Náprstkovu muzeu. Pro svou odbojovou činnost za II. světové války byl deportován do koncentračního tábora, kde posléze zahynul.

 

Bazilika

Většinou trojlodní kostel se střední lodí převyšující boční lodi.

 

Bazilišek

Bájné zvíře, zobrazované v heraldice jako drak s hlavou kohouta a ostruhami.

 

Bečvář

Středověký výrobce sudů a beček.

 

Bergfrit

Hlavní věž hradu, která mohla v případě potřeby obyvatelům hradu poskytnout poslední útočiště a být zcela samostatně bráněna. Bývala nejčastěji okrouhlá. Z obranných důvodů bývá přístupna po můstku v úrovni prvního patra. V úrovni přízemí neobsahuje žádné otvory a její temné přízemí mohlo být využito jako vězení nebo jako skladovací prostora.

 

Berma

Rovinný pás mezi hradbou a příkopem, případně svahem. Pochází ještě z hradištního období, kdy odstup hradby od svahu zajišťoval její stabilitu. Bermy se užívalo zejména tam, kde ze statických důvodů nebylo možno založit konstrukci opevnění přímo na hraně příkopu či svahu.

 

Blanka z Valois (1317-1348)

Francouzská princezna Markéta Blanka byla první manželkou českého krále Karla I.(jako císaře Karla IV.) Byla korunována na českou královnu.

 

Bloková dispozice

Kompaktní srostlice objektů, případně s obytnou věží a drobným nádvořím. Blokovou dispozicí se rozumí i členitější jednokřídlá budova.

 

Bolverk (bollwerk)

Masivní vnější opevňovací prvek hradů z pozdního středověku, v podstatě se jedná o obezděnou nekrytou plošinu umožňující soustředění velkého počtu těžkých děl.

 

Bort

Boční strana lodě.

 

Bosáž (rustika)

Plastické kvádrové zdivo s plasticky zdůrazněnými čely jednotlivých kvádrů. Napodobením v maltovém štuku vzniká nepravá bosáž, proškrabáváním v dvouvrstevné omítce vzniká sgrafitová bosáž rozličných geometrických tvarů. Nejběžnější jsou tzv. psaníčka a různorodý diamantový řez.

 

Bosketa

Hustý lesík italské a francouzské zahrady, který je stříháním vytvarován do špalírů a jednoduchých geometrických tvarů.

 

Bosované zdivo

Zdivo zbudované z velkých kvádrů, jejichž čelní stěna s výjimkou úzké lemující stezky zůstává hrubá, neopracovaná.

 

Bradlo

Terénní útvar, úzký strmý delší skalnatý hřeben.

 

Brandl Petr Jan (1668 ? 1735)

Český malíř, významný představitel českého baroka. Maloval převážně oltářní obrazy a biblické výjevy. Oblíbený ve své době byl i jako portrétista šlechty a duchovenstva. Zajímavé jsou i jeho autoportréty. Brandl byl virtuosem baroka, vynikající mistr šerosvitu a skvělý kolorista.

 

Braun Matyáš Bernard (1684 ? 1738)

Vedle F. M. Brokoffa byl nejvýznamnějším sochařem a řezbářem českého baroka. Z jeho rozsáhlého díla stojí za zmínku soubor třiadvaceti soch Ctností a Neřestí na zámku Kuks, dále sousoší Sen sv. Luitgardy socha sv. Iva na Karlově mostě. Z Braunových dřevořezeb vlastní Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze model sochy Baccha.

 

Brodérie

Ornamentálně tvarované rostlinné obrazce z keřů a květin s mezilehlými plochami vysypanými pískem nebo jemnou drtí. Název je odvozen od francouzského pojmenování výšivky

 

Brokof, Ferdinand Maxmilián (1688-1731)

Český barokní sochař.

 

Břetislav I. (vládl 1034 ? 1055)

Český kníže přemyslovského rodu, nemanželský syn knížete Oldřicha a Boženy. Jeho krédem bylo založení velké samostatné západoslovanské říše. Jedním ze sjednocujících prvků měla být i slovanská liturgie. Ve vnitřní politice se věnoval úpravě soukromoprávních poměrů, opevnil hradbami Pražský hrad a ustanovil nástupní pravidlo Přemyslovců.

 

Břit

Do hrany vytažený povrch válcových věží. Směřoval do směru ohrožení a vzniklé zešikmení zmenšovalo úhel dopadu projektilů a tím i jejich destruktivní účinek.

 

Caletníci

Pekaři placek ? calt.

 

Car

Císařský titul panovníka v Rusku a královský v Bulharsku. Titul cara gosudara, tj. vládce vší Rusi, přijal jako první kníže Ivan III. Vasiljevič (1462-1505), nedlouho po zániku Východořímské říše roku 1453 dobytím Konstantinopole Turky.

 

Cechy

Společenství lidí téhož sociálního postavení a blízké profese. Pojmenování bylo odvozeno od staroněmeckého výrazu zeche.

 

Centýř

stará jednotka hmotnosti - 56 kg

 

Cimbuří

Ozubená koruna parapetních zídek hradebního ochozu. Střídání zubů a proluk umožňuje jak krytí obránců, tak střelbu.

 

Cirkumvalace

vnější okruh opevnění kolem obléhacího ležení, který zabraňuje útoku zezadu.

 

Císař

Panovnický titul nejvyšší kategorie odvozený od Gaia Iulia Caesara. Rozdíl mezi králem a císařem je jen čestný a císaři náleží titul Čísařského Veličenstva.

 

Cisterna

Jímka na dešťovou vodu na hradech, kde z různých důvodů nebyla zřízena studna. Často byla jediným zdrojem vody pro obyvatele.

 

Citadela

Opevněné jádro rozsáhlejší pevnosti, poslední útočiště posádky.

 

Cromwell Oliver ( 1599 ? 1658)

Anglický státník, jeden z vůdců anglické buržoazní revoluce v 17. století a představitel zájmů tzv. nové šlechty.

 

Čabraka

Výzdobný motiv připomínající látkový přehoz ukončený dole oblouky se střapci. Užívá se především na parapetech oken a nad okny - v suprafenestrách.

 

Černá kuchyně

Kuchyňská prostora s otevřeným ohništěm, pecemi, atd. Směrem nahoru se postupně zužovala a byla ukončena komínem

 

Čestný dvůr

Prostor mezi hlavním středním křídlem a bočními křídly zámku. Je pohledově otevřen k příjezdu a od okolí je oddělen patní zídkou s mřížovím a bránou.

 

Čuček

Zdobný nástavec štítů, hlavních říms a atik různého tvaru - váza, koule, šiška.

 

Dělová komora

Místnůstka pro umístění děla ve zdivu bašt, masivních hradeb a bateriových věží. Je opatřena vhodně směrovaným výstřelným otvorem ? střílnou.

 

Diamantový řez

Plastické utváření architektonických prvků, které tvarově připomíná plošky vzniklé při broušení diamantů.

 

Dispozice

Charakteristické rozmístění a vzájemná souvislost jednotlivých částí a prostor stavby.

 

Dominium

Rozlehlé panství souvislého charakteru.

 

 


Strana: 1 2 3 4 5 6

Počasí

Čtvrtek 18.07.

25°C
12°C

Pátek 19.07.

23°C
12°C

Handicap
Ostatní
Anketa

Jakému způsobu výběru dovolené dáváte přednost ?

• Doporučení kamaráda
26.2% (21734)

• Sezónní katalog cestovních kanceláří
18.9% (15635)

• Nabídka z reklamních letáků
19% (15738)

• Last minute
18.3% (15130)

• Prostřednictvím internetu
17.6% (14563)

Celkem hlasů: 82800

Přihlášení

Váš login:

Vaše heslo:


Novinky mailem

Vložte e-mail pro zasílání novinek a informací z portálu E-Česko.cz a magazínu Gulliver


 

 

 

 

 

Kopírování, publikování a šíření obsahu serveru www.e-cesko.cz je vítáno a doporučeno. Věříme, že uživatelům udělá použití materiálů ze serveru www.e-cesko.cz radost a že tuto radost budou šířit dále. Projekt E-ČESKO.cz vznikl ve spolupráci a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.